İdaremiz tarafından inşa ettirilmekte olan Bursa Osmangazi Doğanbey Projesi
kapsamında yer alan 344 adet konutun satış başvuruları toplam 170 adet olup, 09-29 Eylül 2011
tarihleri arasında ekte yer alan programa göre Konut Seçim İşlemleri yaptırılacak ve Gayrimenkul
Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri de 12-30 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Başvuru sıra numarasına göre düzenlenen “Konut Seçme Sıralaması”na ilişkin İdaremizce
hazırlanan “Konut Seçim Programı” çerçevesinde “Koltek Müşavirlik A.Ş.” tarafından Konut
Seçim İşlemleri gerçekleştirilecektir. Konut Seçim İşlemleri sırasında uyulması gereken esaslar
aşağıda yer almaktadır.
1- Konut seçimleri Bursa Osmangazi Doğanbey Konutları Şantiyesinde yapılacaktır. Konut
alıcıları kendilerine bildirilen günde ve saatte kendi imkanları ile Seçim Alanına
ulaşacaklardır. Seçim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.
2- Konut seçimleri sırasında firma yetkilileri tarafından her türlü teknik bilgi verilecek, Bursa
Osmangazi Doğanbey Toplu Konut alanının, varsa örnek dairenin gezdirilmesi, plan,
vaziyet planı ve maketlerin incelenmesi sağlanacaktır.
3- Konut alıcısı tarafından seçimi yapılan konut, firma yetkilisi tarafından plan üzerinde
işaretlenerek kendisinden sonraki konut alıcıları tarafından mükerrer seçilmesi
önlenecektir.
4- Konut alıcılarının konut seçimi sırasında aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
Belgeleri eksik olan konut alıcılarına seçim yaptırılmayacaktır.

  •  T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik

belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi,

  • Konut seçimine konut alıcısı gelemeyecekse, adına konutu seçecek kişi için

düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir” veya
“Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir” ifadesini
içeren noter tasdikli Vekaletname ve vekil olan kişinin Nüfus Cüzdanı veya yerine
geçen belge.
5- Konut seçimleri belli bir sıra takip edilerek yapılacağından, konut alıcısının veya vekilinin,
ilan edilen gün ve saatte seçim yapmak üzere hazır bulunması gerekmektedir. Bu
çerçevede, konut alıcısı veya vekili ;
* İlan edilen günde, kendi seçim sırası geçtikten sonra, farklı bir saatte seçim yapmak
üzere gelirse, o gün için belirlenen alıcılar seçimlerini tamamladıktan sonra, seçim
yapabileceklerdir.
* İlan edilen günden daha sonraki günlerde ve konut seçimleri bitmeden seçim yapmak
üzere gelirse, o gün için belirlenen alıcılar seçimlerini tamamladıktan sonra seçim
yapabileceklerdir.
* Tüm konut seçim işlemleri bitene kadar gelmeyen kişiler konut alma haklarını
kaybedeceklerdir. Bu kişilerin yerine yedek alıcılar listesindeki sıralamaya göre ve
İdarece bildirilecek program çerçevesinde seçim işlemi yaptırılacaktır.
6- Seçim işlemi sırasında konut alıcılarına iki nüsha “Konut Seçim Tutanağı”
imzalattırılacaktır ve bir nüshası konut alıcısına verilecektir.

Reklamlar